نیکان رایان

تعمیرات و بازیابی اطلاعات 

تلفن دفتر مرکزی

021-88898929

آدرس دفتر مرکزی

تهران, کریم خان, حافظ نبش علی ولدی پلاک 424 طبقه 2 واحد 4

دسته بندی پروژه ها

تهران, خیابان حافظ نبش علی ولدی پلاک 424 ط 2

info@recoveryhdd.net

02188898929

شنبه تا چهار شنبه 11 تا 16